Våra hus

Silarps Gård har 8 stycken åretruntbostäder. Tre som ligger på själva gården, samt tre torpställen och ett hus/ställe närmare Dalum, samt Plate som ligger mot Timmele.  Vi hyr ut alla utom det vi själva bor i. På gården Silarp finns tre hus: en mangårdsbyggnad, och två flygelbyggnader, varav en liten och en stor. 

 

Vi har ett torp "bakom ladugården", som heter kvarntorpet, vi har ett torp med större stall som heter Hagalyckan, och nere vid stora vägen ligger fastigheten Dalen. Ovanför Hagalyckan finns torpstället Beatatorpet Lundagården. Plate ligger utmed väg 46 mot Timmele efter Plate såg och hyvleri. 

 

Om dessa ställen kan du läsa lite mer under sidan som finns till vart och ett av ställena, det finns även några bilder på dom.