Produktion

Verksamheten på Silarps Gård AB består av mjölkproduktion med ca 140-145 mjölkkor och ungefär 200 ungdjur. Silarp äger idag ca 130 hektar åkermark och arrenderar ca 50 hektar till. Vi äger 110 hektar betesmark och arrenderar ca 30 hektar utöver detta. Silarp har ca 220 hektar egen skog och 12 hektar övrig mark. Mjölken levererar vi till Falköpings mejeri!  

 

Under 2008 byggdes lagården om från uppbundet med rörmjölkning till lösdriftsstall med 2 robotar. Dessa har kapacitet för ca 140 -150 kor. Utöver detta har vi egen rekrytering, med strax över 200 ungdjur.

 

2010 byggde vi nya kalvboxar på utsidan av ladugården och 2011 byggdes 2 stora plansilofack på gården. 

2022 byggdes en maskinhall med tillhörande panncentral. 
2023 planeras uppsättning av solanläggning. 
pga vikande världsmarknadspris på mjölk, kommer planerade investeringar att senareläggas. Bla utbyggnad av maskinhall, vissa maskininköp och målningsarbeten. 

Silarp har 8 åretruntbostäder, varav 7 av husen/torpen hyrs ut till privatpersoner. 

Om dessa olika hus kan ni läsa under resp flik i menyn under "hus". 

 

Fakta om vår mjölkproduktion:

 

  • Varje år producerar vi 1 500 000 liter mjölk
  • Fetthalten i mjölken är ca 4,4%
  • I genomsnitt föds ungefär 150 kalvar per år
  • Fördelningen är ungefär 80% SLB & 20 % SRB.
  • Anställda 3,5 personer. 
  • Korna producerar ungefär 4 000 kubik gödsel per år.
  • Vi lämnar strax över 4200 liter mjölk varje dag till mejeriet.

I mars 2008 startade arbetet med ombyggnationen av lagården. Uppbunden ladugård med ca 110 mjölkkor blev lösdrift med robot och ca 130-140 mjölkkor. De uppbundna platserna som förr var i tre rader är nu alltså ombyggda till tre skrapgångar och liggbås i fyra rader. Koantalet som tidigare var runt 100-110, är numera mellan 115-130.

 

Arbetsbördan har minskat, då arbetet har blivit lättare i mångt och mycket, men passningen har blivit intensivare, och det är svårt att lämna gården annat än för kortare turer. 

 

 

Fakta om jord, skog & mark på Silarp

Silarps Gård brukar;

  • 220 hektar skog
  • 230 hektar åker
  • ca 100 hektar naturbeten