Plate

Vi köpte gården Plate 2019, efter att ha arrenderat gården i många år. 
Vi har borrat för vatten och värme, samt renoverat vissa rum i det stora huset. 
På markerna ligger tror man att den "smått historiska" platsen Gestilren ligger. Följande finns att läsa i boken Änglagårdsbygd (av Agneta Tjäder och Jan Töve) 
" Kampen om den svenska kungakronan stod mellan den erikska ätten från Gäsene och den sverkerska ätten från Östergötland. Var det rentav här som slagfältet Gestilren låg-den plats där slaget mellan Erik Knutsson och Sverker den yngre stod den 17 juli 1210?
Frågan om var Gestilren egentligen låg har stötts och blötts i långa tider, och många teorier har framförts. En av de platser som diskuterats är Plate mellan Dalum och Timmele just där hålvägen från Halland mynnar ut på en hed för att längre fram fortsätta vidare mot skaraborg.
Slaget vid Gestilren är vid sidan om slaget vid Lena två år tidigare, det enda slag mellan den erikska och den sverkerska ätten som finns bevarade i skriftliga källor. I en bearbetning av Västötalagens kungalängd nämns bland annat namnet "Gestilreen mellan Dala och Lena". Men lagman Eskil, som nedtecknade Västgötalagen, glömde att berätta mer exakt var platsen låg och om detta har de lärde tvistat under seklernas gång.
Enligt Jan Guillous böcker om riddaren Arn, ägde slaget rum i närheten av Kungslena-en teori som lanserades 1750 av kyrkoherde T A Odhelius i Valstad. För att befästa detta sattes 1910 en imponerande minnessten upp där med texten "Sju hundra år efter slaget vid Gestilren reste västgötar denna sten". En av orskaerna till detta antagande är att det över en bäck finns en bro som kallas Kungsbron därför att en kung enligt traditionen skulle ha stupat där. 
Men forskare är ganska eniga om att det i den trakten inte funnits någon plats med ett namn liknande Gestilren. Inte heller känner man till någon muntlig tradition om en medeltida krigsskådeplats där. 

Men strax nordost om Ulricehamn, mellan de gamla socknarna Dalum och Lena, numera Timmele, finns en hålväg som förr i folkmun kallades för Gellstadliden-ett namn som ibland drogs samman till Gästillen. 

Den öppna heden, där hålvägen mynnar ut, bör ha varit mycket lämplig för ett möte med en fiendehär. På ena sidan finns en brant sluttning ner mot Ätran, på den andra sidan fanns på den tiden en liten sjö, som nu är torrlagd. Den sverkerska hären måste ta sej genom en smal passage på 100 meter mellan sjön och branten för att komma vidare mot Skaraborg och det var lätt att överraska den från höjderna omkring. Även här har för övrigt funnits en bro, som i gamla tider lär ha kallts för just Kungsbron. "