Aktuellt

I år har vi haft betydligt lägre skördar än vanligt, pga torkan. Förstaskörden tog vi i slutet på maj, och andraskörden precis efter midsommar. Pga detta har vi hackat ner mycket av den spannmål som vi normalt sett tröskar. Därav kommer vi troligen få brist på både gräs och halm under vintern, och kommer därför inte heller ha några möjligheter att sälja varken hö eller halm i år. 
Vi kommer försöka anpassa vår djurhållning efter rådande omständigheter, och hoppas vi ska klara av vintern utan katastrofer...