Silarps Viking

Silarps Viking 
Föddes 30 juni 2015  u Diplomstoet Silarps Tekla e Matteus 683. 
Hans mamma Tekla är även hon född här på gården, om henne kan ni läsa mer under hennes egen sida. 
Viking visades innan kastrering på rådgivande bedömning som 1,5 åring och premierades och ställdes ut m 39 p vid ett par tillfällen. 
Viking är en ponny med kanontemprament och tar allt med ro! Han var lätt att tömköra och han sättas lite för vagn oxå innan han såldes som 
2 åring, som körponny!